Zoogdieren boeien me al sinds 1997. Het was in de JNM, onder meer geïnspireerd door Bob Vandendriessche, dat ik me toelegde op deze soortgroep. Ik wou daarmee in de voetsporen treden van mijn grote voorbeeld, wijlen Franky Bonne.

Weekendjes muizen vangen, talrijke vleermuizentellingen en heel wat natuurstudieweekends droegen ertoe bij dat ik veel zoogdieren zag in België (64 soorten). Ik hou enorm van zoogdieren kijken door middel van het zogenaamde schijnen / spot lighten / shinen. Nooit krijg ik genoeg van mijn zoveelste Vossen, Everzwijnen, Reeën, Edelherten, Dassen, enz. Uiteraard zijn er ook tot de verbeelding sprekende soorten zoals Wilde katten en Boommarters waarvan ik er al 10-tallen zag. Wil je dat zelf meemaken vanop de eerste rij? Ga dan met mij mee op excursie! Mijn natte droom is natuurlijk een Europese lynx, Wolf en/of een Otter te vinden in België.

Ik ontfermde me ook over 2 met uitsterven bedreigde soorten in België. Samen met de Zoogdierenwerkgroep (ZWG) trok ik aan de alarmbel in verband met de bescherming van Hamsters (na een mooie waarneming in 2011). Dit leidde tot gerichte acties en een nieuw soortbeschermingsplan voor de soort. Daarnaast ontdekte ik (samen met Indra Jacobs) in 2011 een nieuwe overwinteringsplaats van Mopsvleermuis. Tot dan werd gedacht dat die soort uitgestorven was. Onze vondst leidde tot een volledige inventarisatie in Wallonië en tot een nieuw soortbeschermingsplan.

 

 

BEKIJK ALLE GALERIJEN